Polish

Facebook in Polish 

Parafia Świętego Wojciecha

Najstarsza Polska Parafia na Queensie w Nowym Jorku

Celem założenia polskiej parafii św. Wojciecha w Elmhurst było, jest i zawsze będzie utrzymanie kontaktu ze "swoimi" w nowym kraju zamieszkania. Parafia stwarza poczucie wspólnoty i jedności z krajem. Zapewnia także opiekę polskiego kapłana, który często służy jako przewodnik duchowy i spowiednik, ale także nauczyciel, powiernik osobistych spraw, lider patriotyczny, kreator życia kulturalnego, pomaga w troskach codziennego życia. Nie dziwi nas zatem fakt, że Polacy “ciągną” do polskiego kościoła, aby modlić się w języku polskim.

Franciszkanie Konwentualni opiekują się pięknym kościołem pod wezwaniem św. Wojciecha i sprawują opiekę duszpasterską nad wielojęzyczną wspólnotą parafialną przez ponad 120 lat. Polacy, którzy byli założycielami parafii i budowali kościół, nadal stanowią tu dużą grupę wiernych. Jesteśmy wspólnotą  wiary i miłości, którą umacniamy i pogłębiamy przez modlitwę, przyjmowanie sakramentów świętych - szczególnie przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii oraz wzajemną życzliwość i pomoc. Chcemy troszczyc się o rozwój dziedzictwa chrześcijanskiego i polskiego, a także o przekazywanie kultury i tradycji ojczystej. Obecnie dwóch polskich franciszkanów sprawuje duchową opiekę nad Polonią w Elmhurst.

Msze święte odprawiane w języku Polskim:

Niedziela                               10:00 A.M.

Środa                                     7:00 P.M. Msza św. i nabożeństwo

Piersze piątki                         6:00 P.M. Adoracja i spowiedź

7:00 P.M Msza św. i nabożeństwo

Uroczystości i święta           7:00 P.M. Msza św.