Żywy Różaniec


"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.“  - św. Jan Paweł II


Miesiąc październik to czas, w którym w sposób szczególny oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej. Modllitwa różańcowa w każdą niedzielę października przed polską Mszą św. o godz. 9.40 oraz w środy po Mszy św. o godz. 19.00.


Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii św. Wojciecha 

i3vyw49aywtligopiimxm2vk3zl.jpg

 Stanisława Diaszun, Halina Kaczkowski, Danuta Węcek, Aleksandra Dobiasz, Genowefa Sieradzka, Maria Brodecka,

Renata Ciborowska, Katarzyna Puk, Henryka Tylińska, Danuta Kozłowska, Krystyna Łapińska,

Halina Hamielec, Teresa Zajkowska, Alina Kurpiewska, Teresa Radzięta.


Niech Bóg błogosławi całej Parafii, kapłanom w niej posługującym i wszystkim parafianom. 

A Matka Boża Różańcowa niech wszystkich ma w swojej opiece, 

aby nasza Parafia była świątynią Boga dla przyszłych pokoleń.