Announcements

 


CORONAVIRUS UPDATES

URGENT UPDATE FROM THE DIOCESE OF BROOKLYN


All public masses are canceled in the Diocese of Brooklyn beginning Monday, March 16th, until further notice. This includes weekday masses as well as Sunday.

There will be no Masses open to the public on Palm Sunday. 

Reconciliation Monday, a special time devoted to confession at the start of Holy Week, has been canceled.  

The Mass of the Lord’s Supper (Holy Thursday), the Liturgy of the Lord’s Passion (Good Friday) the Easter Vigil and Easter Sunday, will not be celebrated publicly.


The Celebration of the Eucharist within the Diocese of Brooklyn can be seen on NET-TV, the 24/7 cable channel of the Diocese. 

The Mass schedule is as follows:

Weekdays:

8.00 am Live from Co-Cathedral of St. Joseph in Prospect Heights (English)
9.00 am Live from Co-Cathedral of St. Joseph in Prospect Heights (Spanish)
12.00 am Live from St. James Cathedral in Downtown Brooklyn (English)
5.00 pm Replay of the Noon Mass from St. James Cathedral in Downtown Brooklyn (English)
6:30 pm Pre-recorded Mass from St. Patrick’s Cathedral

Weekends:

6.00 pm Saturday Vigil Pre-recorded Passionate Mass from Immaculate Conception Church in Jamaica (English)
11.00 am Sunday Live from St. James Cathedral in Downtown Brooklyn (English)
1:30 pm Sunday Pre-recorded from Co-Cathedral of St. Joseph in Prospect Heights (Spanish)

NET-TV can be seen in the New York City area on Spectrum (Channel 97), Optimum (Channel 30), and FIOS (Channel 48). Viewers can also tune in online at www.netny.tv


Dear Parishioners and Friends.

In light of these unsettling times that we currently face with the Coronavirus, I would like to share with you some of my thoughts and prayers, in the hope that it will support your spiritual, physical and emotional well-being.

As we have already seen, the tiny coronavirus imposes dread and threat to the whole world like never before. From whatever source the virus came from, we can perceive the important lesson it teaches that suffering, pain, sickness, and death are common to all of us without regard to one’s color, race, creed, culture, position or wealth.

This is not a time to judge and condemn. The healthy ones among us are no less guilty than those infected by the virus. “Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans…Or those eighteen people who were killed when the tower at Siloam fell on them…?” Jesus asked (Luke 13:2-4).

The truth is we are all at risk – individually, socially, nationally and internationally! The liturgies in the basilicas, cathedrals and parishes have all disappeared. The joy of weddings has been suspended and the dead are buried almost in isolation. This situation dries up one’s inner peace and joy. Worse still, the virus has continued to spread.

St. Francis of Assisi during his time did something great to the lepers. He served them; he recognized their dignity and saw in them the image of God. Just the same, the Franciscan Friars today are also showing a similar love and mercy to the people in all those places which have been seriously hit by the Corona virus.

We are in solidarity with everyone who are presently afflicted. We also express our sympathy and condolences to all the bereaved families by sharing their suffering in our hearts. In the spirit of St. Francis of Assisi, we will not discriminate against our quarantined brothers and sisters. We stand with them and offer our Lenten prayers and fasting for them. We pray that through the intercession of the Immaculate Mother the world may be relieved of the scourge posed by this dreadful virus.

It is an unprecedented Lent this year. Churches are empty. Nevertheless, our homes remain filled with the Christian people, parents and children. Let us pray for one another and continue be the church that is fully alive and strong. In this time of trial, we can do what the Bible says: “when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father ...” (Matthew 6:6).

We also reflect on the realities of the financial crisis that will inevitably result from this global pandemic. St. Adalbert Parish is entirely maintained by your contributions and we are very grateful for your continued support.

While it is important to keep our personal relationship with God, please don’t forget to financially support our church during this time of trial. Hopefully, we will soon gather again to praise the Lord in the Eucharist. In the meantime, however, may we kindly ask our dear parishioners to return/mail your envelopes regularly and for those who don’t use the envelopes to please support our parish in a way that is convenient for you. Thank you and God bless!

Fr. Mirek


Drodzy Parafianie i Przyjaciele.

W świetle niepokojących czasów, w których teraz mamy do czynienia z koronawirusem, chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami i modlitwami, mając nadzieję na wsparcie waszego duchowego, fizycznego i emocjonalnego zdrowia.

Maleńki koronawirus wywołuje strach i zagrożenie na całym świecie. Przechodząc ten czas próby, chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami o nadziei i modlitwie, aby wesprzeć wasze duchowe, fizyczne i emocjonalne zdrowie.

Niezależnie od źródła, z którego pochodzi koronawirus, ważna jest lekcja, której nas uczy. Natychmiast dostrzegamy, że cierpienie, ból, choroba i śmierć są wspólne dla nas wszystkich bez względu na kolor skóry, rasę, wyznanie, kulturę, pozycję i bogactwo.

To nie jest czas na osądzanie i potępianie. Zdrowi wśród nas są nie mniej winni niż zarażeni wirusem. Pyta Jezus: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich…?” (Łk 13,2-4).

Prawdą jest, że wszyscy jesteśmy zagrożeni - indywidualnie, społecznie, na poziomie krajowym i międzynarodowym! Zniknęły liturgie w bazylikach, katedrach i parafiach. Radość wesel została zawieszona, a zmarłych chowamy niemal w izolacji. Ta sytuacja niszczy wewnętrzny pokój i radość. Co gorsze, wirus nadal się rozprzestrzenia.

Święty Franciszek z Asyżu, w ówczesnych czasach, uczynił coś wielkiego trędowatym. Służył im; widział ich godność i ujrzał w nich obraz Boga. Tak samo dzisiaj Bracia franciszkanie okazują podobną miłość i miłosierdzie ludziom we wszystkich tych miejscach, które zostały poważnie dotknięte koronawirusem.

Jesteśmy solidarni ze wszystkimi, których to dotyczy. Składamy współczucie i kondolencje wszystkim rodzinom pogrążonym w żałobie; dzielimy ich cierpienia w naszych sercach. W duchu św. Franciszka z Asyżu nie będziemy dyskryminować naszych braci i sióstr poddanych kwarantannie. Jesteśmy razem, ofiarowując nasze wielkopostne modlitwy i post. Modlimy się, aby dzięki wstawiennictwu Niepokalanej Matki świat został uwolniony od plagi wywołanej tym strasznym wirusem.

To niespotykany w tym roku Wielki Post. Kościoły są puste. Niemniej jednak domy są pełne chrześcijan, rodziców i dzieci. Módlmy się za siebie nawzajem i pozostańmy Kościołem, który jest w pełni żywy i silny. W tym czasie próby możemy zrobić to, co mówi Biblia: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego” (Mt 6,6).

Zastanawiamy się także nad realiami kryzysu finansowego, który nieuchronnie będzie skutkiem globalnej pandemii. Parafia św. Wojciecha jest w całości utrzymywana dzięki waszym datkom i jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze dalsze wsparcie.

Ważne jest utrzymywanie relacji z Bogiem, ale proszę nie zapominajcie o finansowym wsparciu naszego kościoła w tym czasie próby. Mamy nadzieję, że wkrótce zgromadzimy się, aby ponownie chwalić Pana. Prosimy wszystkich naszych parafian o zwrot / wysłanie kopert, a ci, którzy ich nie używają, niech wspierają naszą parafię w sposób, który jest dla was dogodny.

Dziękuję i niech Bóg Wam błogosławi.

o. Mirek